» Thông tin » Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8 phần trăm

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8 phần trăm

Thời gian áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng/ VAT từ 10% xuống 8%

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Xem thêm:

>> Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế

>> Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

>> Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng/ VAT từ 10% xuống 8%

• Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm thuế GTGT trừ danh mục hàng hóa, dịch vụ nằm trong Phụ lục I, II, III.
• Do vậy, để xác định doanh nghiệp có được giảm thuế từ 10% xuống 8% hay không cần thực hiện tra mã ngành hàng hóa, dịch vụ công ty cung cấp theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
• Sau khi xác định được mã ngành, doanh nghiệp tra cứu 3 phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nếu mã ngành không nằm trong Phụ lục thì doanh nghiệp được xuất hóa đơn giảm thuế GTGT 8%.

Xem thêm:

>> Hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp

>> Cách điều chỉnh kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào đầu ra

>> Cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại

Đối tượng áp dụng chính sách giảm thuế VAT/ giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%

• Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
• Ngoại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
• Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2480896