DOANH NGHIỆP


Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Luật doanh nghiệp quy định quyền của doanh nghiệp như thế nào? Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm

Lưu ý thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Lưu ý thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì hiện nay, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện

Lưu ý thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty

Lưu ý thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty. Doanh nghiệp đăng công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia và xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hải quan tại Tổng cục Hải quan

Tư vấn soạn thảo quy chế công ty

Tư vấn soạn thảo quy chế công ty. Với gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các nội dung tư vấn liên quan đến nội bộ của doanh nghiệp, chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp một số nội dung liên quan đến soạn thảo

Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy trình sau đây

Điều cần biết về công ty hợp danh

Điều cần biết về công ty hợp danh. Đây là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân trong đó có các cá nhân và thương nhân cùng hoạt động lĩnh vực thương mại dưới một thương hiệu và cùng nhau chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ của công ty

Quy định và những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp, công ty

Quy định và những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp, công ty. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp

Quy định quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật

Quy định quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp

Nên thành lập doanh nghiệp TN, công ty hay hộ kinh doanh

Nên thành lập doanh nghiệp TN, công ty hay hộ kinh doanh. Vốn của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân tự khai, chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ: Số vốn bằng tiền Việt Nam

Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty tnhh

Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty tnhh. Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân đứng lên xây dựng làm chủ, chịu trách nhiệm với pháp luật về các hoạt động cũng như tài sản của doanh nghiệp và chịu một số giới hạn so với doanh nghiệp nhà nước

Thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần

Thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ và nêu rõ những ưu, nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, trong đó có 2 loại hình nhỏ là loại hình doanh nghiệp có 1 và 2 thành viên

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để khởi nghiệp

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để khởi nghiệp. Bạn băn khoăn, nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để khởi nghiệp. Qua đó, sẽ giúp người khởi nghiệp có những nhận định chính xác và lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất cho mình

Thành lập công ty có cần hộ khẩu không

Thành lập công ty có cần hộ khẩu không?. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân có quyền được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để kinh doanh các ngành nghề mà nhà nước không cấm

Các loại thuế công ty phải nộp

Các loại thuế công ty phải nộp. Các loại thuế công ty phải nộp gồm những gì? Thời hạn phải nộp các loại thuế khi nào? Luôn là những câu hỏi băn khoăn hàng đầu của chủ doanh nghiệp hiện nay. Sau đây, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về các loại thuế

Các loại thuế phải nộp đối với doanh nghiệp

Các loại thuế phải nộp đối với doanh nghiệp. Thuế là gì? Và sau khi thành lập doanh nghiệp phải nộp các loại thuế nào? Luôn là những câu hỏi băn khoăn hàng đầu của chủ doanh nghiệp hiện nay. Sau đây, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng khi mới tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Tư vấn hoạt động của khu chế xuất và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Tư vấn hoạt động của khu chế xuất và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O. Công ty TNHH Dong San Vina Precision bên e là Doanh nghiệp chế Xuất. Hiện tại bên e đang chuẩn bị bán hàng cho doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam. Bên e muốn hỏi bên e có được phép bán hàng cho Doanh nghiệp của Việt nam không?

Căn cứ pháp lý thành lập doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ pháp lý thành lập doanh nghiệp nhà nước. Những quy định về doanh nghiệp nhà nước được quy định lại Chương IV tư Điều 88 đến Điều 110 theo Luật doanh nghiệp 2020. Trên cở quy định của luật này về cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp nhà nước

Quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có từ 02 đến 50 thành viên. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận, huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận, huyện. Căn cứ theo Điều 40 Nghị định số 78/2015 quy định: “trước khi đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật thuế”

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty. Giảm vốn điều lệ là thủ tục hành chính mà công ty phải thực hiện khi công ty giảm đi số vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là thủ tục áp dụng đối với các loại hình công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty

Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Sau khi tăng vốn điều lệ của công ty

Thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty.Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

Quy định thay đổi vốn điều lệ của công ty

Quy định thay đổi vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau doanh nghiệp có thể tiến hành điều chỉnh tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, do vốn điều lệ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký thành lập nên khi có sự thay đổi

Thành lập công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi bắt đầu dự kiến khởi nghiệp câu hỏi của mỗi doanh nhân khởi nghiệp sẽ là nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? Để giải quyết nỗi băn khoăn của Quý khách hàng

Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH

Mức vốn tổi thiểu để thành lập công ty TNHH là câu hỏi của hầu hết các thành viên góp vốn thành lập công ty. Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu cần có bao nhiêu khi thành lập công ty TNHH trừ trường hợp các ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định, ký quỹ để xin giấy phép con

Tư vấn chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

Quy định chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài gồm những gì? Chẳng hạn công ty TNHH hai thành viên trở lên, nay một trong các thành viên muốn chuuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho cá nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài

Thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những hồ sơ gì? Đây là thủ tục cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét ghi nhận tên mới vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành lập văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn nước ngoài như thế nào? Để thuận tiện cho việc giao dịch, xúc tiến các hoạt động thương mại để nắm bắt thông tin nhằm cung cấp đến cho khách hàng một các tốt nhất các hàng hóa

Hồ sơ tăng vốn công ty có vốn nước ngoài

Hồ sơ tăng vốn công ty có vốn nước ngoài gồm những gì? Hồ sơ tăng vốn là những tài liệu cần thiết phải nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công ty nước ngoài thực hiện thay đổi vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành lập công ty dạy nghề vốn nước ngoài

Quy trình thủ tục thành lập công ty dạy nghề vốn nước ngoài như thế nào? Việc học và dạy nghề là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện nay. Do đó, việc thành lập các trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề luôn được nhà nước quan tâm và khuyến khích thành lập

Thành lập công ty sản xuất hàng may mặc

Quy trình thành lập công ty sản xuất hàng may mặc như thế nào? Trong những năm gần đây, nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, hàng may mặc của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

Thành lập công ty phần mềm vốn nước ngoài

Thành lập công ty phần mềm vốn nước ngoài. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy tiềm năng phát triển của ngành dịch vụ phần mềm và quyết định góp vốn vào công ty phần mềm. Bài viết sau đây sẽ làm rõ những thủ tục cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty phần mềm

Thành lập công ty đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch

Người nước ngoài thành lập công ty đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch như thế nào? Đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng các điều kiện đó và phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư

Thành lập công ty vận tải hành khách bằng đường biển

Điều kiện đầu tư thành lập công ty vận tải hành khách bằng đường biển (Trừ vận tải nội địa). Pháp luật Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%

Thành lập công ty trò chơi điện tử game online vốn nước ngoài

Các bước thành lập công ty trò chơi điện tử game online vốn nước ngoài như thế nào? Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng

Thành lập công ty sàn giao dịch thương mại điện tử vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty sàn giao dịch thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài gồm những gì? Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo pháp luật Việt Nam

Thành lập công ty đại lý tàu biển vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty đại lý tàu biển vốn nước ngoài gồm những gì? Trong số các hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải thì dịch vụ đại lý tàu biển là một ngành dịch vụ có nhu cầu lớn. Đối với những nhà đầu tư nước ngoài, nhất là những nhà đầu tư đến từ các quốc gia có trình độ ngành hàng hải cao thì đầu tư kinh doanh

Thành lập công ty trò chơi điện tử có thưởng

Thành lập công ty trò chơi điện tử có thưởng là hình thức thu lại lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là ngành nghề được nhà nước quản lý chặt chẽ nhằm tránh hoạt động rửa tiền. Do vậy, sau khi thành lập công ty kinh doanh ngành nghề này cũng phải đáp ứng rất nhiều điều kiện

Thành lập công ty lữ hành quốc tế

Thành lập công ty lữ hành quốc tế là nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích đối với hoạt động này

Thành lập công ty lữ hành nội địa

Du lịch luôn là một ngành nghề hot, và có xu hướng phát triển hơn qua các năm. Trong đó, kinh doanh lữ hành được hấu hết các công ty du lịch lựa chọn. Kinh doanh lữ hành bao gồm hai hình thức là kinh doanh lữ hành quốc tế và kinh doanh lữ hành nội địa

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

0905 548 995

Tổng truy cập:

0918 588 240

Đang online: 1

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 31716

0905 548 995