CÔNG TY CỔ PHẦN


Lưu ý sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần

Lưu ý sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần. Công ty cổ phần nói riêng và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung khi hoạt động ngoài việc phải tuân thủ, chấp hành theo các quy định của pháp luật thì Điều lệ công ty là một trong những tài liệu quan trọng nhất

Tổng quan thành lập công ty cổ phần

Tổng quan thành lập công ty cổ phần. Thủ tục thành lập công ty cổ phần (JSC) được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để giải đáp cho Quý khách hàng các thắc mắc khi thành lập công ty cổ phần, Đại Việt tư vấn chi tiết như sau

Quy định vốn góp để thành lập công ty cổ phần

Quy định vốn góp để thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một mô hình doanh nghiệp tối ưu nhất dành cho những nhà đầu tư muốn mở rộng mô hình kinh doanh và thu hút nhiều nhà đầu tư khác bởi tính linh hoạt trong thủ tục góp vốn

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2021 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Công ty luật Việt An tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần cụ thể như sau

Một số lưu ý sau khi thành lập công ty cổ phần

Một số lưu ý sau khi thành lập công ty cổ phần bao gồm những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một cách chi tiết trong bài viết sau đây. Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp: Do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần được chúng tôi hướng dẫn một cách chi tiết dưới đây. Có nhiều trường hợp công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi tên công ty như để đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc lựa chọn một tên công ty mới thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ngoài việc phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên, còn phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong một số trường hợp nhất định

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm thủ tục gì? Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty

Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Cổ đông góp vốn là cổ đông đóng góp tài sản vào công ty trở thành chủ sở hữu chung của công ty

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần bao gồm những gì? Nếu như các cổ đông thường được tự do chuyển nhượng không có bất kỳ hạn chế nào thì cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong một số trường hợp nhất định

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

Khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn quý khách cần lưu ý điều gì? Trong bài viết dưới đây, Đại Việt sẽ giúp quý khách những điểm mấu chốt cần lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần

Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ công ty cần lưu ý điều gì? Thông tin vốn Điều lệ là một trong 4 thông tin được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Ưu điểm, nhược điểm thành lập công ty cổ phần

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần gồm những gì? Công ty cổ phần được đánh giá là loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với nền sản xuất lớn, sự hiện đại của kinh tế thị trường, đặc biệt là vai trò đối với sự phát triển của thị trường tài chính.

Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu? Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Quý khách hàng khi tiến hành thay đổi cổ đông công ty cổ phần, hãy lưu ý bài viết dưới đây. Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp, được ghi tên trong sổ cổ đông

Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Đại Việt xin hướng dẫn quý khách thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thủ tục hồ sơ giải thể công ty cổ phần để doanh nghiệp thực hiện việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Việc giải thể công ty cổ phần không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên

Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần mua lại cổ phần từ cổ đông trong các trường hợp sau: • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty. • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền cổ đông ưu đãi hoàn lại

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt bộc phải có trong công ty cổ phần. Ngoài ra còn có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại. Dưới đây là bài viết về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

Hình thức công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều nhất, bên cạnh loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần dưới hai hình thức: yêu cầu công ty hoặc người khác mua lại cổ phần của mình.

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc/ Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân

Cách bầu dồn phiếu công ty cổ phần

Bầu dồn phiếu là cách thức bầu cử độc đáo trong công ty cổ phần được áp dụng từ ngày 01/07/2015. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ.

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty cổ phần bao gồm những gì? Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người nằm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị cũng cần có biên bản như cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 1650602

0905 548 995