DI CHÚC VÀ THỪA KẾ


Quyền có tài sản riêng của con cái

Quyền có tài sản riêng của con cái. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác

Di chúc không có người làm chứng

Di chúc có thể được lập bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp được lập bằng văn bản thì phải tuân thủ các quy định sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, Di chúc bằng văn bản có người làm chứng....

Quy định di chúc miệng di chúc bằng văn bản

Quy định di chúc miệng, di chúc bằng văn bản như thế nào? Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức đó là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, chỉ lập di chúc miệng khi không thể lập di chúc bằng văn bản

Các hình thức của di chúc thừa kế

Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức đó là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, chỉ lập di chúc miệng khi không thể lập di chúc bằng văn bản

Quy định pháp luật về di chúc thừa kế

Quy định pháp luật về di chúc thừa kế hợp pháp là gì? Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền lập di chúc

Điều kiện có hiệu lực đối với di chúc

Pháp luật quy định điều kiện có hiệu lực đối với di chúc như thế nào? Việc phân chia tài sản thừa kế và nghĩa vụ thừa kế được dựa vào hai căn cứ chủ yếu là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật

Điều kiện để di chúc thừa kế có hiệu lực là gì? Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy vậy, không phải mọi di chúc đều có hiệu lực. Do đó, khi lập di chúc, người lập di chúc cần đặc biệt chú ý

Chế độ thai sản đối với lao động nam giới

Chế độ thai sản đối với lao động nam giới như thế nào? Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì không chỉ lao động nữ từ trước đến nay được hưởng chế độ thai sản mà lần đầu tiên tại Việt Nam

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 1601414

0905 548 995