CHI NHÁNH - VPĐD - ĐDKD


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp

Thành lập văn phòng giao dịch đại diện của công ty

Thành lập văn phòng giao dịch của công ty thường găn liền với sự phát triển của công ty với mục đích là mở rộng phạm vi kinh doanh. Vậy thủ tục thành lập văn phòng giao dịch như nào là hợp pháp?

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Đại Việt xin hướng dẫn thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho quý khách hàng một cách chi tiết. Việc thành lập văn phòng đại diện là xu hướng của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm mục đích mở rộng tối đa thị trường kinh doanh

Quy định tên văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Quy định cách đặt tên văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh? Việc mở thêm địa điểm kinh doanh hay đơn vị phụ thuộc là hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của của doanh nghiệp

Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trong bài viết sau đây chúng tôi hướng dẫn quý khách thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đến hình thức

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh như thế nào? Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình

Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty

Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty được quy định như thế nào? Trong quá trình hoạt động, vì lý do nhân sự hay vì lý do khách quan mà dẫn đến việc thay đổi người đại diện chi nhánh công ty

Mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cách áp mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Cách áp mã ngành nghề đăng ký kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp như thế nào? Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần áp mã ngành nghề cụ thể theo ngành kinh tế cấp bốn đã được quy định

Sự khác nhau giữa địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện

Sự khác nhau giữa địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện là gì? Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh doanh

Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh là gì? Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh doanh

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh? Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp có xu hướng muốn mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh doanh. Một trong những phương án phổ biến nhất mà các doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được tiến hành theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 1650591

0905 548 995