Chi nhánh - VPĐD - ĐDKD


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp

Thành lập văn phòng giao dịch đại diện của công ty

Thành lập văn phòng giao dịch của công ty thường găn liền với sự phát triển của công ty với mục đích là mở rộng phạm vi kinh doanh. Vậy thủ tục thành lập văn phòng giao dịch như nào là hợp pháp?

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673967