Kế Toán Thuế


Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNDN

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNDN. Doanh nghiệp thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Mức phạt chậm nộp tờ kê khai thuế GTGT

Mức phạt chậm nộp tờ kê khai thuế GTGT. Tờ khai thuế GTGT/ giá trị gia tăng là tờ khai quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện kê khai. Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế GTGT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt quá hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức phạt quá hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế đánh vào thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định cụ thể trong Luật quản lý thuế

Mức phạt vi phạm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức phạt vi phạm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn khi có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ, cho, tặng, khuyến mại và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng quy định

Mức phạt chậm nộp tiền thuế của doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp tiền thuế của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp chậm nộp tờ khai thuế thì bị phạt lỗi chậm nộp tờ khai thuế, nếu công ty có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà doanh nghiệp chậm nộp thì còn bị phạt do chậm nộp thuế theo quy định

Chậm nộp hồ sơ kê khai báo cáo thuế phạt bao nhiêu

Chậm nộp hồ sơ kê khai báo cáo thuế phạt bao nhiêu. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ- CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài. Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể như sau: Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế sẽ giống với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế. Kê khai thuế TNCN theo quý

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế giá trị gia tăng

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế giá trị gia tăng. Nếu trong kỳ phát sinh số thuế giá trị gia tăng phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế sẽ giống với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế. Kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Mức phạt chậm nộp hồ sơ kê khai báo cáo thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ kê khai báo cáo thuế. Hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Quy định thuế môn bài doanh nghiệp

Quy định thuế môn bài doanh nghiệp. Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một trong các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Quy định nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phần

Quy định nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phần. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quy định xử phạt chậm nộp hồ sơ kê khai thuế

Quy định xử phạt chậm nộp hồ sơ kê khai thuế. Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục khai báo thuế để tránh bị phạt vì không thực hiện đúng và đủ các thủ tục. Đại Việt chia sẻ một số rủi ro khiến doanh nghiệp bị phạt

Những lưu ý khi kê khai thuế doanh nghiệp

Những lưu ý khi kê khai thuế doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đầy đủ, chính xác, trung thực. Người làm công tác kê khai thuế cho doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau

Lưu ý về thuế sau khi thành lập công ty

Lưu ý về thuế sau khi thành lập công ty. Bạn cần lưu lý gì về thuế sau khi thành lập doanh nghiệp? Những loại thuế nào phải đóng sau khi thành lập công ty? Bạn có cần dịch vụ tư vấn về thuế hay không? Bạn cần liên hệ với đại lý thuế

Quy định mới về thuế của doanh nghiệp

Quy định mới về thuế của doanh nghiệp. Hiện nay có rất nhiều các qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Đại Việt đã tập hợp một số lưu ý

Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng

Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi năm 2013 và 2016 thì các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Lưu ý về hóa đơn giá trị gia tăng

Lưu ý về hóa đơn giá trị gia tăng. Theo quy định, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi

Quy định về hóa đơn GTGT của chi nhánh

Quy định về hóa đơn GTGT của chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được thành lập cùng hoặc khác tỉnh, thành với trụ sở chính của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà quy định về việc thông báo và sử dụng hóa đơn khác nhau

Địa điểm kinh doanh có được xuất hóa đơn không

Địa điểm kinh doanh có được xuất hóa đơn không. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu. Để đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khai thuế lần đầu để gửi lên cơ quan thuế chủ quản. Để giúp doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu kinh doanh thuận lợi và tránh rủi ro về thuế

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp. Để hoạt động quyết toán thuế của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, Đại lý thuế Đại Việt xin hướng dẫn hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế cho doanh nghiệp như sau

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp. Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp

Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp. Chứng từ kế toán của doanh nghiệp liên quan đến Tài sản cố định, công cụ dụng cụ: Bảng phân bổ CCDC. Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê (nếu có)

Gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp

Gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp. Kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế với nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp

Gia hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Gia hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có được gia hạn nộp báo cáo tài chính không? Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bài viết sau đây

Địa điểm kinh doanh có nộp thuế môn bài không

Địa điểm kinh doanh có nộp thuế môn bài không. Địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không? Đây là câu hỏi của nhiều khách hàng doanh nghiệp. Để tìm câu trả lời chính xác, xin quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây

Cách điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng

Cách điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Đại Việt nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tự kê khai báo cáo thuế hàng tháng, quý. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức về luật thuế nên báo cáo thuế hàng tháng, quý hay sai sót

Đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng

Đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam

Điều kiện kinh doanh hàng hóa miễn thuế

Điều kiện kinh doanh hàng hóa miễn thuế. heo quy định tại Luật số 03/2016/QH14 thì kinh doanh hàng miễn thuế là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8 phần trăm

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8 phần trăm. Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm thuế GTGT trừ danh mục hàng hóa, dịch vụ nằm trong Phụ lục I, II, III

Miễn thuế môn bài của doanh nghiệp

Miễn thuế môn bài của doanh nghiệp. Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Danh mục mã chương, tiểu mục nộp thuế

Danh mục mã chương, tiểu mục nộp thuế. Danh mục mã chương, loại khoản, tiểu mục nộp thuế là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp kê khai nộp thuế chính xác tránh phát sinh chậm nộp tiền thuế do lập giấy nộp tiền không đúng thông tin mã chương

Đăng ký thuế điện tử với cơ quan thuế

Đăng ký thuế điện tử với cơ quan thuế. Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Thông tư 19/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực kể từ ngày 03/05/2021

Công ty nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không

Công ty nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không. Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đồng nghĩa với việc, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Công ty kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không

Công ty kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không. Công ty kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng quan tâm. Đại lý thuế Đại Việt sẽ giải đáp vướng mắc này như sau

Có được khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Có được khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cụ thể là theo công văn số 2206/TCT-CS ngày 04/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế giá trị gia tăng

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được khấu trừ thuế không

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được khấu trừ thuế không. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp

Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp. Chi phí lãi vay là gì? Chi phí lãi vay có được tính chi phí khấu trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Điều kiện chi phí lãi vay hợp lý là gì? Đại Việt xin giải đáp các vấn đề liên quan

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 1601409

0905 548 995