» Thông tin » Cục Thuế Lạng Sơn, Chi cục Thuế tại Lạng Sơn

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Lạng Sơn, Chi cục Thuế tại Lạng Sơn

 KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ CHI CỤC THUẾ, VUI LÒNG KHÔNG ĐIỆN DI ĐỘNG

Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn
Chi Cục Thuế Khu Vực I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Khu 1, Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0205 3 880 335
Chi Cục Thuế Khu Vực II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0205 3 827 456
Chi Cục Thuế Khu Vực III
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Số 120 Khu Minh Khai, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0205 3 840 236
Chi Cục Thuế Khu Vực IV
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0205 3 834 257
Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: Số 14, Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: 0205 3 861 476
Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: Số 10, Khối 10, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: 0205 3 874 849

Chức năng nhiệm vụ của Đội tuyên truyền chi cục Thuế tại Lạng Sơn

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế tại Lạng Sơn thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý, tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế.

Có thể bạn quan tâm:

>> Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập Công ty cổ phần

>> Lưu ý khi thay đổi vốn Điều lệ Công ty cổ phần

>> Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

>> Thủ tục thay đổi cổ đông Công ty cổ phần

>> Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Nhiệm vụ cụ thể của đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn:
1.1.Tổ chức thực hiện phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên truyềncho người nộp thuế, người dân, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các chính sách thuế khi có thay đổi, thủ tục hành chính thuế.
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế, công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế và công tác cải cách hành chính thuế;
1.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, tổ chức người nộp thuế, người dân trên địa bàn;
1.4. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn tổng hợp đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;
1.5. Thực hiện công tác hỗ trợ về pháp luật thuế; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục hành chính về thuế, các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định; Phụ trách Bộ phận một cửa (trừ Bộ phận “một cửa” đóng tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực);
1.6. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;Phối hợp với bộ phận có liên quan để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cá nhân, tổ chức chây ỳ, nợ đọng thuế;
1.7. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế;
1.8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan, các Đội thuộc Chi cục Thuế để tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn với người nộp thuế trên địa bàn;
1.9. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn thực hiện quyết toán, cấp phát ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Chi cục Thuế; theo dõi giám sát việc cp bán các loại n chỉ theo quy định;
1.10. Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;
1.1. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn thông báo doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn Điện tử thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;Thực hiện việc giải quyết kịp thời, thẩm định các hồ sơ, các thủ tục theo hồ sơ đề nghị tự in hóa đơn của các tổ chức và cá nhân nộp thuế theo quy định;
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Lạng Sơn tổng hợp các vưng mắc của nời nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.
Trên đây là nhiệm vụ, chức năng các phòng ban và địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Cao Lộc, chi cục thuế Chi Lăng, chi cục thuế Hữu Lũng, Cục thuế Lạng Sơn, chi cục thuế Tràng Định, chi cục thuế Văn Lãng, chi cục thuế thành phố Lạng Sơn, chi cục thuế Bắc Sơn, chi cục thuế Bình Gia, chi cục thuế Lộc Bình, chi cục thuế Văn Quan.
Tư Vấn Đại Việt
  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANHCopyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673837