» Thông tin » Cục Thuế Cao Bằng, Chi cục Thuế tại Cao Bằng

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Cao Bằng, Chi cục Thuế tại Cao Bằng

KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ CHI CỤC THUẾ, VUI LÒNG KHÔNG ĐIỆN DI ĐỘNG 
Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng: Km5, Phường Đề Thám, Tp. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng: 
0206 3 852 724
Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng: Số 042 Phố Hồng Việt, Phường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng: 0206 3853 366
Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông: Tổ Dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông: 0206 3872 173
Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên: Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên: 0206 3822 237
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc: 0206 3870 220
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm: 0206 3885 223
Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng: Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng: 0206 3 860 145
Chi Cục Thuế Huyện Thạch An
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Thạch An: Khu 4, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An
Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang: Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang: 0206 3830 361
Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh: Khu 1, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh: 0206 3 826 128

Chức năng nhiệm vụ của Đội tuyên truyền chi cục Thuế tại Cao Bằng

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế tại Cao Bằng thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý, tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế.
Nhiệm vụ cụ thể của đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng:
1.1.Tổ chức thực hiện phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên truyềncho người nộp thuế, người dân, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các chính sách thuế khi có thay đổi, thủ tục hành chính thuế.
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế, công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế và công tác cải cách hành chính thuế;
1.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, tổ chức người nộp thuế, người dân trên địa bàn;
1.4. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng tổng hợp đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;
1.5. Thực hiện công tác hỗ trợ về pháp luật thuế; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục hành chính về thuế, các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định; Phụ trách Bộ phận một cửa (trừ Bộ phận “một cửa” đóng tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực);
1.6. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;Phối hợp với bộ phận có liên quan để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cá nhân, tổ chức chây ỳ, nợ đọng thuế;

Có thể bạn quan tâm:

>> Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần

>> Các loại cổ phần của công ty cổ phần

>> Cách bầu dồn phiếu công ty cổ phần

>> Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

>> Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

1.7. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế;
1.8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan, các Đội thuộc Chi cục Thuế để tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn với người nộp thuế trên địa bàn;
1.9. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng thực hiện quyết toán, cấp phát ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Chi cục Thuế; theo dõi giám sát việc cp bán các loại n chỉ theo quy định;
1.10. Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;
1.1. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng thông báo doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn Điện tử thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;Thực hiện việc giải quyết kịp thời, thẩm định các hồ sơ, các thủ tục theo hồ sơ đề nghị tự in hóa đơn của các tổ chức và cá nhân nộp thuế theo quy định;
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Cao Bằng tổng hợp các vưng mắc của nời nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.
Trên đây là nhiệm vụ, chức năng các phòng ban và địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Quảng Hòa, chi cục thuế Thạch An, Cục thuế Cao Bằng, chi cục thuế Hòa An, chi cục thuế Nguyên Bình, chi cục thuế Hạ Lang, chi cục thuế Hà Quảng, chi cục thuế thành phố Cao Bằng, chi cục thuế Bảo Lạc, chi cục thuế Bảo Lâm, chi cục thuế Trùng Khánh.
Tư Vấn Đại Việt
  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANHCopyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673864