» Thông tin » Cục Thuế Bắc Kạn, Chi cục Thuế tại Bắc Kạn

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Bắc Kạn, Chi cục Thuế tại Bắc Kạn

KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ CHI CỤC THUẾ, VUI LÒNG KHÔNG ĐIỆN DI ĐỘNG
Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
- Địa chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn
- Số điện thoại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn: 
0209 3 875 282
Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới: 0209 6 252 469
Chi Cục Thuế Huyện Na Rì
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Na Rì: Tổ Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Na Rì: 0209 3 884 129
Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn: Tổ 2, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Chợ Đồn: 0209 3 882 104
 
Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm: 0209 3 876 273

Chức năng nhiệm vụ của Đội tuyên truyền chi cục Thuế tại Bắc Kạn

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế tại Bắc Kạn thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý, tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế.

Có thể bạn quan tâm:

>> Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

>> Thành lập công ty lữ hành quốc tế

>> Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

>> Thành lập công ty trò chơi điện tử có thưởng

Nhiệm vụ cụ thể của đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn:
1.1.Tổ chức thực hiện phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên truyềncho người nộp thuế, người dân, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các chính sách thuế khi có thay đổi, thủ tục hành chính thuế.
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế, công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế và công tác cải cách hành chính thuế;
1.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, tổ chức người nộp thuế, người dân trên địa bàn;
1.4. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn tổng hợp đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;
1.5. Thực hiện công tác hỗ trợ về pháp luật thuế; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục hành chính về thuế, các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định; Phụ trách Bộ phận một cửa (trừ Bộ phận “một cửa” đóng tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực);
1.6. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;Phối hợp với bộ phận có liên quan để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cá nhân, tổ chức chây ỳ, nợ đọng thuế;
1.7. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế;
1.8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan, các Đội thuộc Chi cục Thuế để tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn với người nộp thuế trên địa bàn;
1.9. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn thực hiện quyết toán, cấp phát ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Chi cục Thuế; theo dõi giám sát việc cp bán các loại n chỉ theo quy định;

Có thể bạn quan tâm:

>> Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền cổ đông ưu đãi hoàn lại

>> Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán

>> Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

>> Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

1.10. Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;
1.1. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn thông báo doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn Điện tử thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;Thực hiện việc giải quyết kịp thời, thẩm định các hồ sơ, các thủ tục theo hồ sơ đề nghị tự in hóa đơn của các tổ chức và cá nhân nộp thuế theo quy định;
1.2. Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tại Bắc Kạn tổng hợp các vưng mắc của nời nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.
Trên đây là nhiệm vụ, chức năng các phòng ban và địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Chợ Đồn, chi cục thuế Chợ Mới, Cục thuế Bắc Kạn, chi cục thuế Bạch Thông, chi cục thuế Na Rì, chi cục thuế thành phố Bắc Kạn, chi cục thuế Ba Bể, chi cục thuế Ngân Sơn, chi cục thuế Pác Nặm.
Tư Vấn Đại Việt
  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANHCopyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 3    Lượt truy cập: 2674057