» Thông tin » Vốn pháp định của doanh nghiệp

Vốn pháp định của doanh nghiệp

Vốn pháp định của doanh nghiệp là gì? Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam có rất nhiều ngành nghề kinh doanh để các doanh nghiệp có thể lựa chọn và phát triển, các ngành nghề này được pháp luật cụ thể hóa tại Quyết định số 27/2018/ QĐ-CP ngày 06/07/2018 về Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Theo Hệ thống ngành nghề kinh tế bên cạnh những ngành nghề kinh doanh phổ thông còn có một số ngành nghề có điều kiện yêu cầu về vốn pháp định thì mới có thể đăng ký kinh doanh. Vậy vốn pháp định là gì? Doanh nghiệp có cần chứng minh nguồn vốn đó hay không? Công ty Đại Việt xin gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn về vốn pháp định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu sâu hơn về một số ngành nghề yêu cầu về vốn để có thể lựa chọn được ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Xem thêm:

>> Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

>> Bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

>> Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định của doanh nghiệp chính là số vốn tổi thiểu mà doanh nghiệp phải có và phải đăng ký khi đăng ký kinh doanh các ngành nghề yêu cầu về vốn theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh có những ngành nghề doanh nghiệp chỉ cần đăng ký số vốn cụ thể theo quy định của pháp luật là có thể kinh doanh nghành nghề đó, nhưng có những ngành nghề ngoài việc đăng ký vốn doanh nghiệp cần phải ký quỹ để chứng minh và bảo đảm trong quá trình hoạt động kinh doanh, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh chỉ cần đăng ký mức vốn quy định

Lĩnh vực chứng khoán

• Môi giới chứng khoán 25 tỷ
• Tự doanh chứng khoán 50 tỷ
• Bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỷ
• Tư vấn đầu tưchứng khoán 10 tỷ
• Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 25 tỷ
• Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng 50 tỷ
• Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ 50 tỷ.

Lĩnh vực vận tải biển

• Kinh doanh vận tải biển quốc tế 20 tỷ
• Kinh doanh vận tải biển nội địa 5 tỷ.

Lĩnh vực giáo dục

• Thành lập trường trung cấp sư phạm Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng
• Thành lập trường cao đẳng sư phạm Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng

Lĩnh vực bảo hiểm

• Công tytrách nhiệm hữu hạn bảo hiểm: tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
• Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ
• Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ
• Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ
• Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ
• Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ
• Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí:1000 tỷ
• Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ
• Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ
• Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ
• Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1100 tỷ
• Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ
• Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ.

Lĩnh vực mua bán nợ

• Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ 5 tỷ
• Kinh doanh hoạt động mua bán nợ 100 tỷ
• Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ 500 tỷ.

Lĩnh vực hàng không dân dụng

• Kinh doanh vận chuyển hàng không
• Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế 700 tỷ
• Trường hợp:Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa 300 tỷ
• Trường hợp:Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế 1.000 tỷ
• Trường hợp:Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa 600 tỷ
• Trường hợp:Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế 1.300 tỷ
• Trường hợp:Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa 700 tỷ
• Kinh doanh cảng hàng không
• Trường hợp:cảng hàng không nội địa 100 tỷ
• Trường hợp: cảng hàng không quốc tế 200 tỷ
• Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách 30 tỷ
• Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa 30 tỷ
• Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu 30 tỷ.

Các lĩnh vực khác

• Kinh doanh bất động sản: vốn pháp định 20 tỷ
• Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 6 tỷ
• Hoạt động thông tin tín dụng 30 tỷ
• Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển 50 tỷ
• Dịch vụ bảo vệ 000.000 USD trong trường hợp cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam
• Kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2 tỷ đồng
• Bán hàng đa cấp 10 tỷ đồng
• Sở Giao dịch hàng hóa 150 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ

Lĩnh vực kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa

• Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh: ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi
• Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt: ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhhoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
• Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng: ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lĩnh vực dịch vụ du lịch

• Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 100 triệu, doanh nghiệp ký quỹ 100 triệu
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 250 triệu, doanh nghiệp ký quỹ 250 triệu
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 500 triệu, doanh nghiệp ký quỹ 500 triệu
• Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 500 triệu, doanh nghiệp ký quỹ 500 triệu.

Lĩnh vực lao động

• Cho thuê lại lao động, doanh nghiệp ký quỹ 2 tỷ đồng
• Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp ký quỹ 300 triệu đồng
• Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ở nước ngoài ký quỹ 1 tỷ đồng.

Lĩnh vực khác

• Văn phòng Thừa phát lại: ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng.
• Dịch vụ kiểm toán, ký quỹ 5 tỷ đồng.
• Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công nghiệp, ký quỹ 5 tỷ đồng.
• Sản xuất phim, ký quỹ 200 triệu đồng.
Mục đích của việc ký quỹ là nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với những người có liên quan và trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng, số tiền ký quỹ sẽ được ngân hàng phong tỏa và chỉ được sử dụng với mục đích doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ khi kinh doanh ngành nghề ký quỹ. Số tiền ký quỹ chỉ được rút ra trong trường hợp doanh nghiệp không kinh doanh ngành nghề đó nữa.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673859