» Thông tin » Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần được chúng tôi hướng dẫn một cách chi tiết dưới đây. Có nhiều trường hợp công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi tên công ty như để đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc lựa chọn một tên công ty mới thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh.

Xem thêm:

>> Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần

>> Các loại cổ phần của công ty cổ phần

>> Cách bầu dồn phiếu công ty cổ phần

>> Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

>> Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

Lựa chọn tên công ty cổ phần mới

• Để thuận tiện doanh nghiệp có thể tra cứu trước tên dự kiến thay đổi trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia: Doanh nghiệp có thể tra cứu lựa chọn tên công ty bằng cách kích hoạt địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
Tên công ty cổ phần mới vẫn cần đảm bảo 2 thành tố cơ bản là: loại hình doanh nghiệp tức chữ “cổ phần” và tên riêng của doanh nghiệp, tên riêng của doanh nghiệp phải không trùng với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm:

>> Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền cổ đông ưu đãi hoàn lại

>> Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán

>> Thủ tục hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

>> Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Lưu ý khi thay đổi tên công ty cổ phần

• Nếu công ty chỉ bổ sung hoặc thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng Việt thì doanh nghiệp vẫn thực hiện theo thủ tục này.
• Thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty hoặc tên viết tắt của công ty: Tên tiếng nước ngoài hay còn gọi là tên giao dịch của công ty vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là hệ chữ La tinh, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
• Khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, doanh nghiệp phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định.
• Việc thay đổi tên của công ty cổ phần không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp ngay cả không được lựa chọn tên công ty cổ phần bị trùng với tên các công ty đang bị treo mã số thuế, công ty tạm ngừng kinh doanh hoặc các công ty chưa hoàn tất thủ tục giải thể. Chỉ khi các công ty này hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp mới được sử dụng lại các tên này.

Xem thêm:

>> Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập Công ty cổ phần

>> Lưu ý khi thay đổi vốn Điều lệ Công ty cổ phần

>> Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

>> Thủ tục thay đổi cổ đông Công ty cổ phần

>> Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

• Bản sao Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
• Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
• Thông báo đổi tên công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký).
• Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.
• Thông báo mẫu dấu công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký).
Lưu ý:
• Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi tên công ty cổ phần.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần tại cơ quan ĐKKD

• Doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua mạng;
• Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Khắc lại con dấu pháp nhân

Nếu doanh nghiệp thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì phải khắc lại dấu tròn, còn thay đổi đối với tên nước ngoài hoặc tên viết tắt thì không thay đổi dấu.
• Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và đăng bố cáo con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố thông tin thay đổi tên công ty cổ phần

Doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin thay đổi tên công ty cổ phần trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Gửi thông báo thay đổi tên công ty cổ phần

Gửi thông báo đến cơ quan thuế, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm... về việc doanh nghiệp thay đổi tên công ty để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2600037