» Thông tin » Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trong bài viết sau đây chúng tôi hướng dẫn quý khách thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đến hình thức, số lượng và nội cung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Tuy nhiên, trước khi sử dụng doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng tải công khai trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Xem thêm:
>> Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
>> Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh
>> Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh
>> Sự khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh
>> Cách áp mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy định và thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

• Đối với trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới được thành lập và thông báo sử dụng mẫu dấu lần đầu thì Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh, nội dung thông báo gồm:
+ Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
+ Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Trong trường hợp thông báo mẫu dấu doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc sử dụng con dấu.
• Đối với trường hợp bị mất con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thì doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
• Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, thì trước khi sử dụng con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
• Đối với trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng mẫu dấu được cơ quan Công an cấp theo quy định trước đây nhưng có nhu cầu làm con dấu mới theo quy định hiện hành:
Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền. Và trước khi sử dụng mẫu dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, trong thông báo, doanh nghiệp không cần đóng mẫu con dấu cũ.
Xem thêm:
>> Mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
>> Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty
>> Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
>> Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo mẫu dấu từ năm 2021

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, dấu doanh nghiệp bao gồm hai loại:
- Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc;
Loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp.
Cũng tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở cũng đã được bãi bỏ.
Vậy doanh nghiệp cần làm gì để chứng minh rằng con dấu đang sử dụng là con dấu của doanh nghiệp?
Sau khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, mẫu dấu không còn được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do đó nhiều doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn khi đi thực hiện các công việc cần xác minh mẫu dấu như mở tài khoản ngân hàng, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng,… Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp tự soạn thảo văn bản xác nhận mẫu dấu để nộp kèm hồ sơ. 
Xem thêm:
>> Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
>> Quy định tên văn phòng đại diện chi nhánh địa điểm kinh doanh
>> Thủ Tục Thành Lập Văn Phòng Đại Diện
>> Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần
>> Thành lập văn phòng giao dịch đại diện của công ty

>> Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty
>> Thủ Tục Khắc Dấu - Thông Báo Dấu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673872