» Thông tin » Thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện như thế nào? Tên công ty là tên gọi của doanh nghiệp dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên công ty được gắn tại trụ sở, được in trên hóa đơn, giấy tờ, văn bản giao dịch của công ty với khách hàng. Tên công ty được công nhận và sử dụng từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do việc thay đổi chủ sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp hay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh mà công ty tiến hành thay đổi tên gọi.

Xem thêm:

>> Thủ tục thay đổi con dấu tròn của doanh nghiệp

>> Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có phải làm thủ tục thuế

>> Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

>> Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Các trường hợp thay đổi tên công ty

Khi công ty muốn thay đổi tên viết tắt, tên tiếng nước ngoài (tiếng Anh), tên Tiếng Việt thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thay đổi tên công ty viết tắt

• Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên viết tắt của công ty do phục vụ các nhu cầu khác của công ty như trùng với nhãn hiệu, hoặc xây dựng nhận diện thương hiệu mới của doanh nghiệp… thì có thể thay đổi riêng tên viết tắt của công ty. Nếu công ty có đăng ký tên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên viết tắt khi thay đổi cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
• Việc thay đổi tên viết tắt của công ty không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi dấu của công ty.

Thay đổi tên công ty tiếng nước ngoài

• Dù doanh nghiệp không thay đổi tên Tiếng Việt nhưng xét thấy tên tiếng nước ngoài dịch chưa chính xác hoặc cần thay đổi phù hợp hơn với tên Tiếng Việt thì có thể thay đổi tên Tiếng nước ngoài của công ty. Việc thay đổi tên nước ngoài của công ty cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
• Cũng như thay đổi tên tên viết tắt của công ty, khi công ty thay đổi tên tiếng nước ngoài không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi lại con dấu của công ty.
Xem thêm:
>> Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì
>> Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
>> Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
>> Thành lập công ty vận tải hành khách bằng đường biển

Thay đổi tên công ty tiếng Việt

• Thay đổi loại hình công ty từ TNHH sang cổ phần sẽ phải thay đổi tên công ty và khắc lại con dấu công ty.
• Khi công ty thay đổi tên riêng, thêm thành tố hoặc hậu tố trên tên công ty cũng phải thay đổi tên công ty và làm lại dấu của công ty.

Cách đặt tên công ty, doanh nghiệp

• Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 khi đặt tên công ty, quý khách cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt). Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó).
• Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên doanh nghiệp là tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm 02 thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có tên viêt tắt và tên bằng tiếng nước ngoài (được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh). Như vậy, khi thay đổi tên tiếng việt của doanh nghiệp thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) cũng cần thay đổi.
• Như vậy, để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:
• Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
• Tên dự kiến thay đổi;
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
• Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
• Văn bản ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho công ty Luật Đại Việt thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty).
• Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
• Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thông tin thay đổi phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:

>> Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

>> Thành lập công ty lữ hành quốc tế

>> Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

>> Thành lập công ty trò chơi điện tử có thưởng

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2021

Quy trình thay đổi tên công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu tên công ty dự định thay đổi

• Việc tra cứu tên công ty mới được thực hiện trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn.
• Việc tra cứu giúp công ty đánh giá được tên công ty mới mà công ty muốn đăng ký có trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp nào khác đã đăng ký trước đó hay không.
Quý khách hàng có thể gửi tên công ty mới muốn thay đổi để Luật Đại Việt hỗ trợ tra cứu để có thể đăng ký tên như mong muốn.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty

• Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Đại Việt, chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký, để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
• Công ty luật Đại Việt tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên để công ty chuẩn bị.
• Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ sơ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
• Sau khi hồ sơ thay đổi tên công ty có đủ chữ ký và con dấu sẽ được tiến hành nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
• Sau khi có tiếp nhận của phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
• Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi tên công ty

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:
• Cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
• Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và công bố con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia

Cần chuẩn bị gì khi thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Khi công ty có nhu cầu thay đổi tên công ty và thông qua dịch vụ của Công ty Luật Đại Việt, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Công ty Luật Đại Việt soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Đại Việt thực hiện toàn bộ.

Những lưu ý sau khi thay đổi tên công ty

Sau khi thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cần tiến hành các việc sau:
• Làm thủ tục thay đổi tên cho các giấy phép con, các giấy chứng nhận khác công ty đang sở hữu, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy phép con….;
• Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn công ty: Đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên, công ty cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp;
• Làm lại biển treo tại trụ sở công ty;
• Làm thủ tục liên quan tới các đơn vị, cá nhân: Ngân hàng, bảo hiểm, người lao động…
• Gửi công văn thông báo thay đổi tên công ty với các đối tác…
Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi tên công ty vui lòng liên hệ với Công ty luật Đại Việt để được hỗ trợ tốt nhất! 

Xem thêm:

>> Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

>> Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

>> Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

>> Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp

>> Trình tự thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp

>> Chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

>> Hợp nhất công ty doanh nghiệp

>> Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2105133