» Thông tin » Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty

Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty

Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Sau khi tăng vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư để cấp cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh mới.

Xem thêm:

>> Vốn pháp định của doanh nghiệp

>> Tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa

>> Cách khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

>> Lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ cho công ty

• Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
• Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay nội dung tăng vốn điều lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
• Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp trực tiếp.
• Khi nhận thông báo thay nội dung đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần nộp chi phí công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia là 100.000 VND.
Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty gồm những gì?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty tnhh hai thành viên trở lên

• Thông báo thay đổi về thủ tục tăng vốn.
• Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới).
• Biên bản họp Hội đồng thành viên.
• Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên.
• Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty tnhh một thành viên

• Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
• Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ
• Người đại diện pháp luật, chủ sở hữu công ty không trực tiếp nộp hồ sơ thông báo tăng vốn điều lệ cần có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.
Lưu ý: Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn theo hình thức thêm thành viên góp vốn vào công ty thì bắt buộc công ty phải chuyển đổi loại hình sang loại hình Công ty TNHH 2 thành viên hoặc Công ty cổ phần.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

• Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông.
• Quyết định tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông.
• Thông báo thay đổi về thủ tục tăng vốn..
• Giấy xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới).
• Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới.
• Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.
Lưu ý: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Xem thêm:

>> Đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp

>> Cách áp mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

>> Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

>> Quy định người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

>> Những đối tượng không được góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp

Lưu ý sau khi thay đổi vốn điều lệ của công ty

• Sau khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm thay đổi mức thu thuế môn bài thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 31/12 cùng năm. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ mà làm thay đổi mức nộp thuế môn bài thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung phần thuế môn bài.
• Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thành viên công ty, chủ sở hữu và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.
• Đối với đăng ký tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp nên hoàn thành tăng vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục tăng vốn để đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.

Một số câu hỏi liên quan thay đổi vốn điều lệ của công ty

Lệ phí môn bài có thay đổi khi tăng vốn điều lệ công ty không?

Sau khi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm thay đổi mức thu thuế môn bài thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài trước ngày 31/12 cùng năm. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ mà làm thay đổi mức nộp thuế môn bài thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung phần thuế môn bài.

Doanh nghiệp có thời hạn góp vốn trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày tăng vốn điều lệ?

Khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tăng vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục tăng vốn để đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.

Khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp có phải thông báo với cơ quan nhà nước không?

Khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo về việc tăng vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần được tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục thay tăng vốn điều lệ công ty, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

Xem thêm:

>> Lưu ý khi góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

>> Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

>> Lưu ý khi thay đổi  địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

>> Tại sao cần công bố thông tin doanh nghiệp

>> Quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp

>> Quy định cách đặt tên công ty, doanh nghiệp

>> Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

>> Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2117273