» Thông tin » Thành lập công ty kiểm toán

Thành lập công ty kiểm toán

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán như thế nào? Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011 thì doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Dịch vụ kiểm toán cũng là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật số 03/2016/QH14. Vì vậy, để tiến hành hoạt động, các nhà đầu tư cần tìm hiểu các quy định về điều kiện đầu tư được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm:

>> Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

>> Bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

>> Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

I. Thành lập công ty kiểm toán

Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì chỉ được thành lập công ty theo các hình thức sau:
• Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
• Công ty hợp danh;
• Doanh nghiệp tư nhân.

1. Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kiểm toán bao gồm:

• Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
• Điều lệ doanh nghiệp;
• Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
• Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
• Giấy ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ;
• Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).
Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

2. Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể tự mình khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.
Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Công bố nội dung công ty dịch vụ kiểm toán

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty dịch vụ kiểm toán. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Xem thêm:

>> Điều kiện thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

>> Điều kiện thành lập doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

>> Thành lập công ty tư vấn giám sát thi công, kiểm định xây dựng

>> Thủ tục lưu hành, xuất khẩu, kinh doanh khẩu trang

II. Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán yêu cầu những điều kiện gì?

Điều kiện đối với doanh nghiệp tư nhân:
• Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.
• Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
• Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân.
Điều kiện đối với công ty hợp danh:
• Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.
• Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh.
• Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Điều kiện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
• Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là kiểm toán viên hành nghề.
• Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
• Có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty và không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.
• Tỷ lệ vốn góp của tổ chức là tối đa 35%. Trường hợp nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số tỷ lệ góp vốn tối đa 35%.
• Từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định là 05 tỷ đồng.
• Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.
• Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

• Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
• Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
• Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh;
• Bản sao Điều lệ công ty;
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
• Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định tại phụ lục IV – Thông tư 203/2012/TT-BTC);
• Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải có văn bản xác nhận về vốn.

3. Nơi nộp hồ sơ cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nơi nộp hồ sơ cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là Bộ Tài chính.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan thì Bộ Tài chính có quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2674009