» Thông tin » Điều kiện thành lập và xin giấy phép hoạt động in ấn

Điều kiện thành lập và xin giấy phép hoạt động in ấn

Điều kiện thành lập và xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động in ấn gồm những gì? Dịch vụ in ấn là dịch vụ đã xuất hiện khá lâu ở nước ta. Đây là một trong những ngành nghề vẫn đang tiếp tục phát triển bởi nhu cầu in ấn ngày càng tăng cao nhưng đòi hỏi áp dụng nhiều kỹ thuật mới để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Để đảm bảo chất lượng cho dịch vụ này Nhà nước đã có có những quy định cũng như điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề in ấn. Trong bài viết này Luật Việt An xin gửi tới Quý khách hàng ý kiến pháp lý về trình tự, thủ tục thành lập công ty in ấn như sau.

Phạm vi hoạt động của ngành nghề kinh doanh in ấn

Phạm vi hoạt động mà bài viết này đề cập có liên quan đến hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy); nhập khẩu, quản lý thiết bị ngành in.

Xem thêm:

>> Điều kiện thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

>> Điều kiện thành lập doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

>> Thành lập công ty tư vấn giám sát thi công, kiểm định xây dựng

>> Thủ tục lưu hành, xuất khẩu, kinh doanh khẩu trang

Danh mục sản phẩm in ấn

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:
a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
c) Tem chống giả;
d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;
e) Bao bì, nhãn hàng hóa;
g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
h) Các sản phẩm in khác.

Điều kiện hoạt động cơ sở in ấn các sản phẩm tại điểm a,b,c và d thuộc danh mục sản phẩm in

Các cơ sở in ấn các sản phẩm thuộc dang mục qui định tại điểm a,b,c và d thuộc Danh mục sản phẩm in trong bài viết của Đại Việt phải đáp ứng các điều kiện sau:
• Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
• Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
• Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này.

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ in ấn

Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ in ấn bao gồm:
• Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp;
• Điều lệ công ty;
• Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
• Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);
• Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
• Giấy ủy quyền cho Công ty Đại Việt;
Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.
Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:
• Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
+ Ngành, nghề kinh doanh;
+ Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).
• Phí công bố: Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng theo qui định tại Thông tư 47/2019/TT-BCT, được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Khắc dấu tròn của doanh nghiệp:
• Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
• Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
• Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
>> Điều kiện đào tạo môi giới bất động sản và quản lý nhà chung cư

>> Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

>> Thủ Tục Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

>> Thủ tục thành lập công ty vận tải

Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động in ấn

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty để đi vào hoạt động, quý khách cần hoàn tất thủ tục sau:
Xin cấp giấy phép hoạt động in ấn áp dụng đối với trường hợp in các sản phẩm sau:
+ Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
+ Tem chống giả;
Đăng ký hoạt động cơ sở in áp dụng đối với các trường hợp sau:
+ Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
+ Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
+ Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
+ Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;
+ Bao bì, nhãn hàng hóa;
+ Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
+ Các sản phẩm in khác.

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in ấn

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in bao gồm:
• Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;
• Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in.
• Giấy ủy quyền cho Đại Việt.
• Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in ấn

Hồ sơ xin cấp Đăng ký hoạt động in bao gồm:
• Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in ấn.
• Giấy ủy quyền cho Đại Việt.

Căn cứ pháp lý

• Luật doanh nghiệp năm 2020;
• Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;
• Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014;
• Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018;
• Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Dịch vụ Đại Việt về thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

• Khắc con dấu tròn công ty;
• Hướng dẫn đăng ký và phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp;
• Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp
• Hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký sử dụng chữ ký số nộp thuế điện tử; (tiền khách chịu).
• Hướng dẫn nộp tờ khai;
• Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in;
 
• Hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ nội bộ cho doanh nghiệp;
• Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật;
• Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý;
• Tư vấn loại hình doanh nghiệp, tư vấn về tên doanh nghiệp (tư vấn và tra cứu tên), ngành nghề kinh doanh, trụ sở, mức vốn đăng ký, chức danh người quản lý, tư vấn khả năng đăng ký tên doanh nghiệp đồng thời là nhãn hiệu…
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2114157