» Thông tin » Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử là gì? Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin cùng với các thiết bị hiện đại trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến. Hiện nay, kinh doanh thương mại điện tử là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đại Việt gửi đến Quý khách hàng một số quy định về điều kiện kinh doanh một số hoạt động thương mại điện tử nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng thể về thương mại điện tử.

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:
• Website thương mại điện tử bán hàng;
• Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
+ Website khuyến mại trực tuyến;
+ Sàn giao dịch thương mại điện tử;
+ Website đấu giá trực tuyến;

Điều kiện xác thực, rà soát của Website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.
Website thương mại điện tử phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Cơ chế rà soát và xác nhận này phải đáp ứng các điều kiện sau:
Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:
• Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
• Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;
• Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.
• Những thông tin này phải có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.
• Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.
• Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.
Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
• Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật
• Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:
+ Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
+ Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.
• Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Xem thêm:

>> Thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>> Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>> Thủ tục thuê người đại diện theo pháp luật

>> Thủ tục thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
• Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
• Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
• Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
• Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
• Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;
• Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:
• Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.
• Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Thông tin phải thông báo bao gồm:
• Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
• Tên miền của website thương mại điện tử;
• Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
• Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;
• Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
• Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
• Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Lưu ý về kinh doanh hàng hoá trên website thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:
• Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
• Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
• Rượu các loại;
• Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
• Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Đại Việt tư vấn kinh doanh hoạt động thương mại điện tử

• Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, chế độ báo cáo trong quá trình hoạt động hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp;
• Tư vấn hoàn thiện các chính sách, quy định đăng tải trên website thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật;
• Tư vấn các điều kiện kinh doanh của hoạt động thương mại điện tử;
• Tư vấn và hướng dẫn thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử với Bộ công thương.

Căn cứ pháp lý

• Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013
• Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2673823