» Thông tin » Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Sông Công


Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên

Tư Vấn Đại Việt xin cung cấp số điện thoại Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên, địa chỉ Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên và nhiệm vụ, chức năng của Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách các thủ tục liên quan đến thuế.
 
Địa chỉCách Mạng Tháng 10, Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên
 
Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên: Số 11-13 Đường CMT8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên: 
0208 3 855 205
Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công - Đại Từ
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công - Đại Từ: Số 345A Đường CMT10, Phường Bách Quang, Sông công, Thái Nguyên
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công - Đại Từ: 0208 3 662 719
Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên - Phú Bình
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên - Phú Bình: Tiểu khu 6, Thị trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên - Phú Bình: 0208 3 863 514
Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương - Định Hóa
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương - Định Hóa: Tiểu khu An Thái, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương - Định Hóa: 0208 3 974 041
Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ - Võ Nhai
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ - Võ Nhai: Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ - Võ Nhai: 0208 3 522 274
Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên: Quảng Trường 19/8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên: 0208 3 656 555
 

Chức năng nhiệm vụ của Đội tuyên truyền chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý, tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế.

Nhiệm vụ cụ thể của đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên

1.1.Tổ chức thực hiện phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên truyềncho người nộp thuế, người dân, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các chính sách thuế khi có thay đổi, thủ tục hành chính thuế.
1.2. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng, tôn Sông Công, Thái Nguyên người nộp thuế, công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế và công tác cải cách hành chính thuế;
1.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, tổ chức người nộp thuế, người dân trên địa bàn;
1.4. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên tổng hợp đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng và tôn Sông Công, Thái Nguyên người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;
1.5. Thực hiện công tác hỗ trợ về pháp luật thuế; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục hành chính về thuế, các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định; Phụ trách Bộ phận một cửa (trừ Bộ phận “một cửa” đóng tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực);
1.6. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;Phối hợp với bộ phận có liên quan để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cá nhân, tổ chức chây ỳ, nợ đọng thuế;
1.7. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế;
1.8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan, các Đội thuộc Chi cục Thuế để tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn với người nộp thuế trên địa bàn;
1.9. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên thực hiện quyết toán, cấp phát ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Chi cục Thuế; theo dõi giám sát việc cp bán các loại n chỉ theo quy định;
1.10. Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;
1.1. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên thông báo doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn Điện tử thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;Thực hiện việc giải quyết kịp thời, thẩm định các hồ sơ, các thủ tục theo hồ sơ đề nghị tự in hóa đơn của các tổ chức và cá nhân nộp thuế theo quy định;
1.2. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Sông Công, Thái Nguyên tổng hợp các vưng mắc của nời nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.
Trên đây là nhiệm vụ, chức năng các phòng ban và địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế Sông Công, Thái Nguyên.
Tư Vấn Đại Việt 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 1601465