» Thông tin » Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Kinh Môn


Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương

Tư Vấn Đại Việt xin cung cấp số điện thoại Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương, địa chỉ Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương và nhiệm vụ, chức năng của Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách các thủ tục liên quan đến thuế.
 
Địa chỉ: Đ. Trần Hưng Đạo, TT. An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại: 0220 3822 038
 
Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Hải Dương: Khu 10, Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Tp. Hải Dương
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Hải Dương: 
0220 3 891 237
Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương: 191 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Tp. Hải Dương
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương: 0220 3853 890
Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh: Khu dân cư Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Tp. Chí Linh
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh: 0220 3882 317
Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh: Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh: 0220 3815 192
Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc: Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc: 0220 3747 259
Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh: Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh: 0220 3736 596
Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình: Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình: 0220 3777 561
Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn: 128 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn: 0220 3822 038
 

Chức năng nhiệm vụ của Đội tuyên truyền chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý, tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế.

Nhiệm vụ cụ thể của đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương

1.1.Tổ chức thực hiện phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên truyềncho người nộp thuế, người dân, các tổ chức, cơ quan trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các chính sách thuế khi có thay đổi, thủ tục hành chính thuế.
1.2. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế và công tác tuyên truyền về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng, tôn Kinh Môn, Hải Dương người nộp thuế, công tác hỗ trợ, tuyên truyền về thuế và công tác cải cách hành chính thuế;
1.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, tổ chức người nộp thuế, người dân trên địa bàn;
1.4. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương tổng hợp đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng và tôn Kinh Môn, Hải Dương người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các cá nhân, tổ chức khác ngoài ngành thuế có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác quản lý thuế;
1.5. Thực hiện công tác hỗ trợ về pháp luật thuế; là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục hành chính về thuế, các vướng mắc về chính sách thuế, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định; Phụ trách Bộ phận một cửa (trừ Bộ phận “một cửa” đóng tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực);
1.6. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương cung cấp các thông tin cảnh báo và các thông tin hỗ trợ khác trên cơ sở hệ thống thông tin do cơ quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật và của ngành;Phối hợp với bộ phận có liên quan để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cá nhân, tổ chức chây ỳ, nợ đọng thuế;
1.7. Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế;
1.8. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan, các Đội thuộc Chi cục Thuế để tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn với người nộp thuế trên địa bàn;
1.9. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương thực hiện quyết toán, cấp phát ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Chi cục Thuế; theo dõi giám sát việc cp bán các loại n chỉ theo quy định;
1.10. Tổ chức công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội;
1.1. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương thông báo doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn Điện tử thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý;Thực hiện việc giải quyết kịp thời, thẩm định các hồ sơ, các thủ tục theo hồ sơ đề nghị tự in hóa đơn của các tổ chức và cá nhân nộp thuế theo quy định;
1.2. Đội tuyên truyền Chi cục Thuế Kinh Môn, Hải Dương tổng hợp các vưng mắc của nời nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao.
Trên đây là nhiệm vụ, chức năng các phòng ban và địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế Kinh Môn, Hải Dương.
Tư Vấn Đại Việt 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 1601411