» Thông tin » Thành lập công ty tại Bình Định

Thành lập công ty tại Bình Định

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Quý khách, thực hiện nhanh chóng mọi thủ tục liên quan để doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động.

Thành lập công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập. Hãy để công việc ấy cho Đại Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc. Chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.

Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ trọn gói của chúng tôi tại trang chủ. Hoặc xem các bài viết tư vấn tại website này để biết thêm về các thông tin khác liên quan đến luật doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với các thông tin dưới đây chúng tôi hy vọng các chủ doanh nghiệp tương lai sẽ có cái nhìn tổng quát về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn mà mình đang chuẩn bị điều hành. Mọi vướng mắc liên quan quý khách hãy liên hệ với Tư Vấn Đại Việt để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thành lập công ty tại Bình Định

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định

I. Thành lập công ty tại Bình Định với loại hình TNHH

- Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân. Công ty tnhh gồm có:

• Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

• Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi người.

- Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

- Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Phần vốn góp của thành viên công ty TNHH chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần.

II. Thành lập công ty tại Bình Định loại hình tnhh cần chú ý điều gì?

1. Ưu điểm công ty trách nhiệm hữu hạn: Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định

1. Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

2. Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH không quá phức tạp;

3. Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty TNHH.

2. Nhược điểm công ty trách nhiệm hữu hạn: Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định

1. Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty TNHH trước đối tác, khách hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ rủi ro khi hợp tác.

2. Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

3. Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

3. Đặc điểm pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn: Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định

• Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

• Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

• Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

• Với bản chất là công ty đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.

• Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của công ty phải ghi rõ tên công ty kèm theo cụm từ “trách nhiệm hữu hạn”.

Thành lập công ty tại Bình Định

III. Thành lập công ty tại Bình Định với loại hình cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

– Công ty có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Một số đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần:

Công ty cp có rất nhiều đặc điểm đặc biệt khác với các loại hình doanh nghiệp khác.

Vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phiếu. Tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào công ty bằng cách mua cổ phiếu, có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn về vốn điều lệ công ty.

Về cổ đông công ty:

Thành viên công ty cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông là những người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty.

Pháp luật chỉ quy định về số cổ đông công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Điều này giúp công ty cổ phần có thể mở rộng số lượng thành viên tuỳ theo nhu cầu của mình.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn về quyền và trách nhiệm của cổ đông công ty.

Khả năng huy động vốn:

So với các loại hình công ty khác, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt. Giống như các loại hình công ty khác, công ty cp có thể huy động vốn từ các khoản vay tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cổ phần:

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cổ phần là chế độ trách nhiệm hữu hạn:

– Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty.

– Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản công ty.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn chế độ chịu trách nhiệm của công ty.

Thành lập công ty tại Bình Định

IV. Điều kiện thành lập công ty tại Bình Định

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:

• Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

• Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

• Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

• Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

• Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn cụ thể về trường hợp của quý khách.

Thành lập công ty tại Bình Định

V. Nên chọn loại hình nào để thành lập công ty tại Bình Định?

Hiện nay, Chính phủ đã có chế độ mở cửa và khuyến khích những ai có khả năng đều có thể làm kinh tế dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau theo quy định của pháp luật. Do vậy, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2005, mở cửa cho các cá nhân muốn làm kinh tế được phép lựa chọn theo nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau để đăng ký kinh doanh:

• Thành lập công ty TNHH một thành viên.

• Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

• Thành lập công ty cổ phần.

• Thành lập công ty hợp doanh.

• Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Có nhiều hình thức để thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn hình thức nào thì phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của bạn: Khả năng vốn, khả năng kinh doanh sao cho hiệu quả, trình độ quản lý và những điều kiện khác… Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn chi tiết các loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất.

Thành lập công ty tại Bình Định

VI. Thành lập công ty tại Bình Định cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tiền đề cho việc thành lập công ty tại Bình Định, bước tiếp theo là tiến hành việc soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Khách hàng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Bình Định, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên công ty; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

2. Điều lệ thành lập công ty.

3. Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.

Ngoài ra, cần chuẩn bị một số giấy tờ liên quan tùy vào mỗi trường hợp cụ thể. Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định để được tư vấn chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

VII. Quy trình thành lập công ty tại Bình Định

1. Chuẩn bị thành lập công ty tại Bình Định

Để thành lập doanh nghiệp tại Bình Định, khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản như sau:

• Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

• Vốn điều lệ thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp, Đại Việt sẽ tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của công ty, cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các thành viên công ty.

• Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty: Chúng tôi sẽ tư vấn quý khách về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).

• Lựa chọn ngành nghề kinh: Đại Việt tư vấn quý khách lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Bình Định. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn chặt chẽ việc đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

• Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, nên lựa chọn tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm. Tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên công ty không được trùng với các công ty đã thành lập trước đó trên phạm vi toàn quốc.

• Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/ cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.

2. Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Bình Định

- Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kể trên, quý khách hãy nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Quý khách có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc nộp hồ sơ online qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp qua đường bưu điện.

3. Thủ tục sau thành lập công ty tại Bình Định

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, quý khách tiến hành đăng công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia, khắc dấu tròn công ty, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, hóa đơn điện tử và thực hiện các thủ tục thuế ban đầu.

Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty tại Bình Định của Đại Việt sẽ đại diện khách hàng soạn hồ sơ và nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan. Chính vì thế, khách hàng sẽ không phải mất thời gian cho việc thành lập công ty của mình. Đại Việt cam kết mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định

Công ty TNHH TMDV Tư Vấn Đại Việt 

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P/ Zalo: 0905548995 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2480865