Doanh Nghiệp


Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp, có hoạt động kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Luật doanh nghiệp quy định quyền của doanh nghiệp như thế nào? Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 2480972