Kế Toán Thuế


Khấu trừ thuế khi mua ô tô cho doanh nghiệp

Khấu trừ thuế khi mua ô tô cho doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp mua ô tô để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng gặp khó khăn trong việc xác định thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và chi phí được trừ

Cách xử lý hoá đơn viết, ghi sai

Cách xử lý hoá đơn viết, ghi sai. Cách xử lý hóa đơn ghi sai như thế nào? Hóa đơn ghi sai nhưng đã kê khai, hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuống, hóa đơn ghi sai đã giao cho khách hàng ... giải quyết như thế nào

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2600027